• Spor Şenlikleri-1
  • Spor Şenlikleri-2
  • Spor Şenlikleri-3
  • Spor Şenlikleri-4
  • Spor Şenlikleri-5
  • Spor Şenlikleri-6
  • Spor Şenlikleri-7
  • Spor Şenlikleri-8
  • Spor Şenlikleri-9
  • Spor Şenlikleri-10

Yüzme Yarışı Kuralları Ana Sayfa

Yüzme Yarışı Kuralları


       

     YÜZME YARIŞI GENEL KURALLAR

- Bir yüzücünün hak elde edebilmesi için öngörülen mesafeyi tek başına yüzüp bitirmesi gerekir.
 

- Bir yüzücünün yarışı başladığı kulvarda bitirmesi gerekir.
 

- Bütün yarışlarda yüzücünün dönüşlerde kulvarın veya havuzun sonundaki duvara fiziksel temas yapması gerekir. Dönüşler muhakkak havuz duvarından yapılmalıdır. Havuzun dibine ayak basmak veya dibine basarak sıçramak yasaktır.
 

- Serbest yüzmelerde veya bayrak yarışlarının serbest stil bölümlerinde bir yüzücünün havuz tabanına basarak durması diskalifiye nedeni değildir. Ancak bu durumda yürümesine müsaade edilmez. 
 

- Kulvar ipinin çekilmesine izin verilmez.
 

- Bir yüzücü kendi kulvarından diğer kulvara geçerek veya herhangi başka bir şekildediğer yüzücünün yüzüşünü engellerse diskalifiye edilir. 
 

- Hiçbir yüzücü süratini artırmaya yardımcı olacak yüzme kabiliyetini veya dayanıklılığını arttıracak (parmak araları perdeli eldiven palet yelek ve benzeri) malzemeyi yarış sırasında giyemez ve kullanamaz. İstenirse gözlük takılabilir.
 

- Yarışa katılmayan bir yüzücü bütün yüzücüler yarışı bitirmeden yani yarış henüz devam ederken havuza girerse o müsabakalardaki ilk yarışına katılma hakkını kaybeder
 

- Bayrak takımları 4 yüzücüden müteşekkildir.
 

- Bayrak yarışlarında bir önceki takım arkadaşının eli varış duvarına değmeden ayakları çıkış platformundan ayrılan yüzücünün takımı diskalifiye edilir. Ancak hatalı çıkış yapan yüzücü geriye dönerek çıkış duvarına dokunduktan sonra yarışa devam ederse diskalifiye edilmez. Duvara değmesi yeterli olup depar taşından atlaması gerekmez.
 

- Bir bayrak takımının belirtilen mesafeyi yüzmeye tayin edilmiş yüzücüsünden başka bir yüzücüsü bütün takımların yarışmacıları yarışı bitirmeden yarış esnasında suya girerse o bayrak takımı diskalifiye edilir.
 

- Bayrak yarışına iştirak edecek yüzücülerin isimleri ve sıraları yarış başlamadan önce belirlenecektir. Takımdaki yüzücüler bayrak yarışında sadece bir defa yüzebilir. Bayrak yarışına iştirak edecek yüzücülerin sıralaması seçmelerde ve finallerde değişik olabilir. Ancak bu değişiklik bu yarışlar için daha önce yarışma yönetimine verilen listedeki isimlerle sınırlıdır. Verilen sırada yüzülmemesi diskalifiye nedenidir.
 

- Bayrak yarışmasında yarışını bitirmiş veya ara mesafesini tamamlamış her yüzücünün yarışmayı bitirmemiş diğer yüzücüleri engellemeden mümkün olan en kısa zamanda havuzu terk etmesi gerekir. Aksi takdirde hatayı işleyen yüzücü ve onun bayrak takımı diskalifiye edilir.

 

    SERBEST YÜZME KURALLARI

- Serbest stil; bir yarışta yüzücünün arzu ettiği bir şekilde yüzmesi anlamına gelir. Serbest stilde dönüşlerde ve yarışın bitiminde yüzücü vücudunun herhangi bir yeri ile duvarlara dokunabilir. Elle dokunma mecburiyeti yoktur.

 

 - Dönüş ve dönüş sonrasında veya çıkışta 15 m.yi geçmemek koşuluyla yüzücünün su altında kalmasına izin verilmesinin dışında yüzcünün vücudunun herhangi bir bölümü su yüzeyini kesmelidir. 15 m.lik mesafeden sonra baş su yüzeyini kesmelidir.
 

- Yarış boyunca sporcunun vücudunun bir bölümü su yüzeyinin üzerinde olmalıdır. Dönüşlerde vücudun suya batmasına ve suyun içinde gitmesine izin verilir. Çıkışta ve dönüşlerde 15. metrede baş su yüzeyini kesmelidir.

 

    KURBAĞALAMA YÜZME KURALLARI

- Çıkıştan ve her dönüşten sonraki ilk kol çekimi ile birlikte "vücut göğüs üstünde tutulmalıdır" hiçbir zaman sırtüstü dönmeye izin verilmez.
 

- Kolların tüm hareketleri eş zamanlı aynı yatay düzlemde olmalı biri önce diğeri sonra hareket etmemelidir.
 

- Eller göğüs hizasında ileriye doğru suyun altından yada üstünden aynı anda atılmalıdır. Dönüşlerden ve bitirişten önceki son kulaç haricinde dirsekler suyun altında olmalıdır. Eller su seviyesinin altından yada üstünden geriye çekilmelidir. Çıkış ve dönüşlerdeki ilk kulaç haricinde eller kalça hizasından öteye götürülmemelidir.
 

- Bacakların tüm hareketleri eş zamanlı yatay düzlemde olmalı farklı hareketler gözlenmemelidir.
 

- Ayaklar geriye doğru vuruş esnasında dışarıya doğru döndürülmelidir. Makas hareketineçırpmaya veya aşağıya doğru dolfin (pasif dolfin) vuruşuna müsaade edilmez. Ayağın su yüzeyini geçmesine ancak aşağıya doğru dolfin şeklinde vuruşla devam etmemesi şartıyla müsaade edilir.
 

- Her dönüşte ve yarış bitiminde dokunma su seviyesinin altında veya üstünde her iki elle aynı anda yapılmalıdır. Omuzlar duvara dokunana kadar yatay durumda kalmalıdır. Dokunmadan önceki son kol çekişinden (çekiş tam veya yarım olabilir) sonra baş suya dalabilir. Ancak; baş son kol çekiminin herhangi bir safhasında su yüzeyini geçmeye başlamalıdır.
 

- Her bir ayak vuruş ve bir kol çekişinin tamamlanmasıyla yüzücünün kafasının bir kısmı su yüzeyini geçecektir. Yalnız çıkışta ve her dönüşte yüzücü ayaklarına kadar uzanan komple bir kol çekişi ve su yüzeyine çıkmadan evvel tamamıyla batmış haldeyken bir ayak vuruşu yapabilir. İkinci hamlesinin (kol çekişinin) en geniş yerinde eller içeriye doğru çevrilmeden önce (eller içeriye doğru süpürme safhasına geçmeden önce) başın su yüzeyini geçmeye başlaması şarttır

 

     SIRTÜSTÜ YÜZME KURALLARI

- Çıkış sinyalinden önce yarışmacılar elleri çıkış demirlerine yerleştirilmiş ve yüzleri depar taşına dönük şekilde suyun içinde sıralanırlar. Ayak başparmak dahil su yüzeyinin altında olmalıdır. Taşma oluklarının üzerine veya içine dayanmak veya ayak baş parmağıyla oluğun kenarını kavramak yasaktır.
 

- Çıkış işaretiyle beraber ve dönüşlerde yüzücüler kendilerini ayaklarıyla itebilir ve yarışma boyunca dönüş yapma haricinde sırtüstü pozisyonunda yüzmeye devam ederler. Sırtüstü yüzmede sırtın durumu yüzme esnasında 90 dereceden az olmak kaydıyla  düşey duruma gelecek şekilde sağa ve sola bükülebilir. Bu durumda başın durumu nazarı dikkate alınmaz.                                                                                                   

- Duraklamaksızın muntazam "kesintisiz dönüş hareketi" yapılmalı ve sırtüstü pozisyonu bozulmamalıdır. Üst omuzun göğse göre dik durumdan daha öteye döndürülmesinden sonra dönüşe (taklaya) başlamak için kesintisiz tek kol çekiş veya kesintisiz birbirini takip eden çift kol çekişi yapılabilir. Vücut sırt pozisyonundan ayrıldıktan sonra dönüş hareketi yapmanın haricinde ayak vurma kol çekme veya yüzme yapılmayacaktır.
 

- Yarış boyunca sporcunun vücudunun bir bölümünün su yüzeyini geçmesi gerekir. Dönüşlerde yüzücünün tamamiyle suyun altına dalmasına ve 15 metreden daha çok olmamak kaydıyla çıkış ve dönüşlerde suyun altından gitmesine izin verilir. Bu noktada baş su yüzeyini kesmelidir. 
 

- Dönüş esnasında omuzlar göğse göre dik olacak şekilde çevrilebilir. Bunu takiben dönüşe başlamak için kesintisiz tek kol çekişi veya kesintisiz aynı anda çift kol çekişi yapılabilir. Vücut sırt pozisyonunu terk ettikten sonra dönüş hareketinin devamını sağlamayan hiçbir ayak vuruşu veya kol çekişi yapılmayacaktır. Fakat yüzücü duvardan ayrılmadan önce sırtüstünde bir pozisyona dönmüş olmalıdır. Dönme esnasında yüzücü duvara vücudunun herhangi bir kısmı ile dokunmak zorundadır.
 

- Yarışın bitişinde yüzücü duvara sırt üstü pozisyonda değmelidir. Dokunma sırasında vücut tamamiyle suyun altında olabilir.

 

    KELEBEK YÜZME KURALLARI

- Dönüşler dışında vücut daima yüzükoyun (havuza paralel) göğüs üzerinde olmalıdır. Omuzlar çıkıştan ve her dönüşten sonraki ilk kulaçtan gelecek dönüşe veya bitirişe kadar su yüzeyine paralel durumda bulunacaktır. Bu stilde takla atarak dönüşe müsaade edilmez.
 

- Her iki kol birlikte su üzerinde öne atılmalı ve eş zamanlı olarak geri çekilmelidir.
 

- Bacakların aşağı ve yukarı hareketleri aynı anda olmalıdır. Ayakların ve bacakların aynı seviyede olması şart değildir. Fakat ardışık hareketlerine izin verilmez. (KURBAĞA AYAK VURUŞUNA İZİN VERİLMEZ )
 

- Her dönüşte ve yarış bitiminde havuz duvarına dokunuş aynı anda her iki elle su seviyesinin altında üstünde veya hizasında yapılacaktır. 
 

- Çıkışta ve dönüşlerde yüzücünün su yüzüne çıkma amacıyla suyun altında bir veya daha fazla (dolfin ) ayak vurmasına ve bir kol çekmesine müsaade edilir. Yüzücü çıkıştan ve her dönüşten sonra 15 m.yi geçmemek şartıyla tamamen su altında kalabilir. Bu noktada baş su yüzeyini kesmelidir. Yüzücü bir sonraki dönüşe yada bitirişe kadar su yüzeyinde kalmalıdır.